ស្វែងយល់ពីប្រតិបត្តិការរបស់​ គ្រប់គ្រង នៃការលក់ក្នុងហាង
card
ចុះឈ្មោះនៅក្នុង Krubkrong
ចាប់ផ្តើម KrubKrong ហើយបន្ថែមមុខងារ ដែលអ្នកត្រូវការ ឬភ្ជាប់ជាមួយគម្រោងរបស់យើងដើម្បីទទួលបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការក្នុងពេលតែមួយ ក្នុងប្រព័ន្ធតែមួួយ
image
បញ្ចូលផលិតផលរបស់អ្នកក្នុង Krubkrong
ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងស្តុក ផ្តល់នូវការតាមដានការលក់ក្នុងពេលជាក់ស្តែង
image
ដំណើរការទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈ ABA
ប្រើ KrubKrong ហើយអ្នកនឹងអាចចូលប្រើ ABA Payway KHQR ភ្លាមៗ
image
ភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់អ្នក
ភ្ជាប់ឧបករណ៍ព្រីនវិក័យបត្រ ស្កេនបាកូដ ជាមួយ POS របស់អ្នក
image
ផលិតផលរបស់អ្នករួចរាល់សម្រាប់ការលក់
ពិនិត្យមើលប្រាក់ចំណូល ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងរបាយការណ៍ផ្សេងទៀត ដើម្បីជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកដំណើរការកាន់តែរលូន និងរីកចម្រើន
image