សម្រាប់ម៉ាត
ហេតុអ្វីជ្រើសរើស គ្រប់គ្រង សម្រាប់ម៉ាតរបស់អ្នក?
គ្រប់គ្រង ផ្តល់នូវលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីគ្រប់គ្រងម៉ាតរបស់អ្នកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ចាប់ពីដំណើរការការបញ្ជាទិញរហូតដល់ការទូទាត់ប្រាក់​​ ជាមួយការគ្រប់គ្រងងាយស្រួល។ ប្រព័ន្ធរបស់យើងរួមបញ្ចូលយ៉ាងរលូនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ POS លើសពីនេះ គ្រប់គ្រង គឺដំណើរការយ៉ាយពេញលេញជាមួយ ABA Payway ដែលធ្វើឱ្យការទូទាត់ប្រាក់មានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក និងអតិថិជនរបស់អ្នក
picture
មុខងារដែលត្រូវនឹងអាជីវកម្មរបស់អ្នក
modules image
មុខងារ POS
សម្រួលប្រតិបត្តិការលក់ ផ្តល់ជូននូវការតាមដានការលក់ស្របតាមពេលច្បាស់លាស់ គ្រប់គ្រងស្តុក និងការទូទាត់ប្រាក់ដោយភាពត្រឹមត្រូវ
modules image
មុខងារគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
ផ្ទុកព័ត៌មានរបស់បុគ្គលិក​​ ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម របស់អ្នកជាមួយដៃគូ និងបុគ្គលិករបស់អ្នក
modules image
មុខងារធ្វើរបាយការណ៍
ពិនិត្យមើលប្រាក់ចំណូលប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងរបាយការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីជួយអាជីវកម្ម​របស់អ្នកអោយកាន់តែមានភាពរលូននិងរីកចម្រើន
modules image
មុខងារគ្រប់គ្រងស្តុក
ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងស្តុក​ ផ្តល់ជូននូវការតាមដានការលក់តាមពេលវេលាច្បាស់លាស់
modules image
មុខងារជាមួយ ABA
ងាយស្រួល​​ រហ័ស​ និងមានសុវត្ថិភាពជាមួយការទូទាត់ប្រាក់​ដោយគ្រាន់​តែ​ស្កែន​កូដ QR ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី​ធនាគារABA​​ក្នុងទូរសព្ទ​
modules image
មុខងារធ្វើវិក័យប័ត្រ
ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើវិក័យប័ត្រ​ទិញ​លក់​ ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃ​ ធ្វើឱ្យសេវាកម្មរបស់អ្នកកាន់តែរហ័ស​ និងមានភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់