សម្រាប់ការលក់អនឡាញ
ហេតុអ្វីជ្រើសរើស គ្រប់គ្រង សម្រាប់ការលក់អនឡាញរបស់អ្នក?
ចូលចិត្តប្រកប់អាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអិនធីណេតជាពិសេសតាមរយះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែរតផ្ជាប់ទៅកាន់ចំនួនអតិថជនដ៏ច្រើន! ពេលលោកអ្នកកំពុងតែលក់តាមរយះការឡាយ លោកអ្នកអាចដាក់លីងរបស់ គ្រប់គ្រង នៅពេលកំពុងតែឡាយ។ គ្រប់គ្រង និងប្រមូលទិន្នន័យការលក់ ហើយអតិថិជនលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការបញ្ជាទិញនិងបង់ប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួល
picture
មុខងារដែលត្រូវនឹងអាជីវកម្មរបស់អ្នក
modules image
មុខងារ Ecommerce
ពង្រីកអាជីវកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត E-commerceជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការលក់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ការគ្រប់គ្រងស្តុក និងអតិថិជនរបស់អ្នក
modules image
មុខងារគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
ផ្ទុកព័ត៌មានរបស់បុគ្គលិក​​ ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម របស់អ្នកជាមួយដៃគូ និងបុគ្គលិករបស់អ្នក
modules image
មុខងារធ្វើរបាយការណ៍
ពិនិត្យមើលប្រាក់ចំណូលប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងរបាយការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីជួយអាជីវកម្ម​របស់អ្នកអោយកាន់តែមានភាពរលូននិងរីកចម្រើន
modules image
មុខងារគ្រប់គ្រងស្តុក
ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងស្តុក​ ផ្តល់ជូននូវការតាមដានការលក់តាមពេលវេលាច្បាស់លាស់
modules image
មុខងារជាមួយ ABA
ងាយស្រួល​​ រហ័ស​ និងមានសុវត្ថិភាពជាមួយការទូទាត់ប្រាក់​ដោយគ្រាន់​តែ​ស្កែន​កូដ QR ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី​ធនាគារABA​​ក្នុងទូរសព្ទ​
modules image
មុខងារធ្វើវិក័យប័ត្រ
ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើវិក័យប័ត្រ​ទិញ​លក់​ ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃ​ ធ្វើឱ្យសេវាកម្មរបស់អ្នកកាន់តែរហ័ស​ និងមានភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់