សម្រាប់អ្នកលក់បោះដុំ
ហេតុអ្វីជ្រើសរើស គ្រប់គ្រង សម្រាប់ការលក់បោះដុំ?
គ្រប់គ្រង គឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់អ្នកលក់ដុំដែលយើងជួយសម្រួលការងាររបស់អ្នកបានយ៉ាងច្រើន អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអតិថិជនដោយងាយស្រួល តាមដានបរិមាណនៃអាជីវកម្ម និងបំពេញការបញ្ជាទិញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ លើសពីនេះ គ្រប់គ្រង ដំណើរការយ៉ាងល្អ​ និងបង្កើនប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នក។ ពង្រឹងអាជីវកម្មលក់ដុំរបស់អ្នក និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជាមួយ គ្រប់គ្រង ។ ចាប់ផ្តើមការសាកល្បងឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ!
picture
មុខងារដែលត្រូវនឹងអាជីវកម្មរបស់អ្នក
modules image
មុខងារ POS
សម្រួលប្រតិបត្តិការលក់ ផ្តល់ជូននូវការតាមដានការលក់ស្របតាមពេលច្បាស់លាស់ គ្រប់គ្រងស្តុក និងការទូទាត់ប្រាក់ដោយភាពត្រឹមត្រូវ
modules image
មុខងារជាមួយ ABA
ងាយស្រួល​​ រហ័ស​ និងមានសុវត្ថិភាពជាមួយការទូទាត់ប្រាក់​ដោយគ្រាន់​តែ​ស្កែន​កូដ QR ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី​ធនាគារABA​​ក្នុងទូរសព្ទ
modules image
មុខងារគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
ផ្ទុកព័ត៌មានរបស់អតថិជន​ ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម របស់អ្នកជាមួយដៃគូ និងបុគ្គលិករបស់អ្នក
modules image
មុខងារធ្វើរបាយការណ៍
ពិនិត្យមើលប្រាក់ចំណូលប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងរបាយការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីជួយអាជីវកម្ម​របស់អ្នកអោយកាន់តែមានភាពរលូននិងរីកចម្រើន
modules image
Quotation Module
Quotation module សម្រួលដល់ការបង្កើត និងតាមដានសម្រង់វិជ្ជាជីវៈ។ វាសម្របសម្រួលភាពត្រឹមត្រូវ និងទាក់ទាញដោយមើលឃើញ
modules image
មុខងារធ្វើវិក័យប័ត្រ
ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើវិក័យប័ត្រ​ទិញ​លក់​ ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃ​ ធ្វើឱ្យសេវាកម្មរបស់អ្នកកាន់តែរហ័ស​ និងមានភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់
modules image
មុខងារគ្រប់គ្រងស្តុក
ងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងស្តុក​ ផ្តល់ជូននូវការតាមដានការលក់តាមពេលវេលាច្បាស់លាស់